+420 739 524 745

info@veterinaoswald.cz

UZÁVĚRA MOSTU

UZÁVĚRA MOSTU od 18.2.2019 – do konce roku 2019 
Z důvodu rekonstrukce nadjezdu v Otrokovicích a s ní spojené dočasné uzávěry  komunikace bude nutno pro příjezd zvolit jednu z následujících tras:

a) kolem Barumu = zelená trasa ( z jihu, obvyklá pro příjezd z Otrokovic )

b) přes Baťov  = modrá trasa (ze severu, vhodná pro obyvatele Baťova a klienty jedoucí přes Tlumačov, Machovou, Sazovice…)

c) podchodem = červená trasa( přímo z centra)  – v tomto případě je možno auto zaparkovat na parkovišti před zmíněným podchodem na ulici Třída T. Bati a poslední kousek dojít pěšky ( od městského úřadu je to 500 m autem a posledních 150 m pěšky)